Chittussiho 9/1001, Slezská Ostrava, 710 00 +420 597 011 217

Ceník

Seznam placených služeb
 • vyplnění formulářů pro pojišťovnu- bolestné, úrazová pojistka 300,- Kč
 • vyplnění formulářů pro pojišťovnu- trvalé následky dle posuzovaného případu
 • vyplnění formulářů pro zaměstnavatele, PČR a jiné instituce 200,- Kč
 • výpis zdravotní dokumentace 150,- Kč
 • vydání kopie lékařské zprávy 50,- Kč
 • vystavení duplikátu pracovní neschopnosti 200,- Kč
 • vyšetření nepojištěného pacienta (bez použití zdravotechniky) 350,- Kč
 • přednostní ošetření 200,- Kč
 • aplikace náušnic a piercingu 250 – 400,- Kč
 • úprava nevzhledných a bolestivých jizev 500 – 1000,- Kč
 • sklerotisace drobných křečových žil 200,- Kč
 • doplatek aplikace obstřiku s kortikoidem 100,-. Kč
 • aplikace očkovací látky na žádost pacienta 200,- Kč
 • aplikace separované plasmy dle diagnózy a počtu aplikací
 • vypracování znaleckých posudků v oboru chirurgie a traumatologie individuálně

 

Platný od 1.6.2019