Chittussiho 9/1001, Slezská Ostrava, 710 00 +420 597 011 217

Mammologie

Mammologie

Ambulance se věnuje veškerým onemocněním prsu žen i mužů.

Věnuje se preventivní a dispenzarizační mammologická péči ve spolupráci s akreditovaným mammografickým centrem, včetně řešení akutních stavů.

Diagnostika
Terapie

Diagnostika

Diagnostika:

  •  mastitid (akutní zánětlivá onemocnění prsní žlázy),
  • nezhoubných ložisek- cysty, fibroadenomy, …
  • zhoubná onemocnění prsu
  • bolestivé stavy prsu
  • mammologický screening- tento provádíme ve spolupráci se špičkovým pracovištěm, kde v krátkých termínech můžeme objednat ultrazvukové či mammografické vyšetření